Kysymys

Reklamaatio: Megadesire 3G

  • 13 elokuu 2010
  • 51 kommenttia
  • 1360 katselukerrat

Tähän threadiin siis keskustelua aiheeseen HTC Megadesire 3g reklamaatiot liittyen.

Saunalahti hylkäsi siis kirjoittamani korvausvaatimuksen joka mielestäni oikeuttaa minut täysin saamaan lakisääteisen vakiokorvauksen. Saunalahden perusteet ontuivat ja osa oli jopa huijausta. Onko tämä mielestänne oikeutettua toimintaa saunalahdelta?

Reklamaatio:

Tilaamani MegaDesire 3g -paketti on myöhästynyt luvatusta toimitusajasta usealla viikolla. Alkuperäinen toimitusaika kahdesta (2) viikosta on kasvanut kuuteen (6) viikkoon. 6 viikkoa on mielestäni kohtuuttoman pitkä liittymän- ja puhelimen odotusaika, saati sitten mahdollinen 8 - 10 viikon odotus jota on saunalahdelta tarjottu.

Saunalahden toimitusehdot sanovat seuraavaa:

7.4 Viivästys kuluttaja-asiakkaan liittymän toimittamisessa tai
häiriön korjaamisessa:


7.4.1 Viestintäpalvelun toimitus on viivästynyt, jos palvelua ei ole
toimitettu sovittuna ajankohtana, eikä tämä johdu asiakkaasta tai
asiakkaan puolella olevasta seikasta. Jos toimitusajankohdasta ei
ole sovittu, toimitus on vastaavasti viivästynyt, jos viestintäpalvelua
ei ole toimitettu kohtuullisessa ajassa sopimuksenteon jälkeen.
7.4.1.2 Jos viestintäpalvelun toimitus on viivästynyt, asiakkaalla on
oikeus vakiokorvaukseen. Sen määrä on 15 euroa kultakin alkavalta
viivästysviikolta, kuitenkin enintään 120 euroa. Oikeutta
vakiokorvaukseen ei kuitenkaan ole, jos Saunalahti Group osoittaa
viivästyksen johtuneen sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella
olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää
ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei
ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa.

HTC:n toimitusvaikeudet olivat jo kuluttajille tiedossa ennen kamppanjan alkua, mielestäni saunalahti ei siis voi vedota tietämättömyyteensä toimituksen ongelmista. Kolmannesta osapuolesta johtuvat syyt ei ole mielestäni myöskään oikeuttava tekijä Saunalahden antamaan virheelliseen informaatioon jota olen saanut nauttia viimeisen kuukauden aikana. Yhteydenottoja saunalahden osalta en ole saanut tilaamisen ja tilausvahvistuksen jälkeen. Kaikki (vähäinen) tieto jota olen saanut saunalahdelta on tullut saunalahden foorumilta ja on suurimmaksi osaksi osoittautunut epätarkaksi tai virheelliseksi.

Näillä perustein olen mielestäni oikeutettu saamaan korvausta Saunalahdelta sopimusehtojen määräämän vakiokorvauksen osoittaman summan.

Toivottavasti pääsemme jonkinnäköiseen yhteisymmärrykseen asiassa, sillä olisi harmi päättää yhteistyömme operaattorinne kanssa.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haluaisin lisätä vielä aiemmin lähettämääni valitukseen muutamia asioita.

Haluisin että kiinnitätte erityistä huomiota arviota tehdessänne seuraaviin tummennettuihin asioihin kuluttajasuojalaissa ja lisäämiin seikkoihin viestin lopussa.


Kuluttajasuojalain osuus:

a § (1.9.2006/759)
Viestintäpalvelun toimituksen viivästys ja oikeus pidättyä maksusta

Viestintäpalvelun toimitus on viivästynyt, jos palvelua ei ole toimitettu sovittuna ajankohtana, eikä tämä johdu käyttäjästä tai käyttäjän puolella olevasta seikasta. Jos toimitusajankohdasta ei ole sovittu, toimitus on vastaavasti viivästynyt, jos viestintäpalvelua ei ole toimitettu kohtuullisessa ajassa sopimuksenteon jälkeen.

Käyttäjä on velvollinen maksamaan viestintäpalvelusopimukseen perustuvat maksut vasta siitä lukien, kun yhteys on käytettävissä. Palvelun kytkemisen jälkeen käyttäjällä on oikeus pidättyä maksamasta sellaista osaa maksusta, joka on tarpeen viivästykseen perustuvan korvauksen vakuudeksi.

67 b § (1.9.2006/759)
Käyttäjällä on 67 a §:ssä tarkoitetussa tapauksessa oikeus vakiokorvaukseen. Sen määrä on vähintään 15 euroa kultakin alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin enintään 120 euroa.


Oikeutta vakiokorvaukseen ei kuitenkaan ole, jos teleyritys osoittaa viivästyksen johtuneen sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa.

Jos viivästys johtuu henkilöstä, jota teleyritys on käyttänyt apunaan sopimuksen tai sen osan täyttämisessä, teleyritys vapautuu vastuusta vain, jos myös tämä henkilö olisi 2 momentin mukaan vapaa vastuusta.

67 c § (1.9.2006/759)
Vahingonkorvausvelvollisuus toimituksen viivästymisestä

Käyttäjällä on oikeus korvaukseen viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta, joka ylittää 67 b §:ssä tarkoitetun vakiokorvauksen määrän. Oikeutta vahingonkorvaukseen ei kuitenkaan ole, jos käyttäjällä ei ole oikeutta vakiokorvaukseen 67 b §:n 2 tai 3 momentin mukaisesti.

Viivästyksestä aiheutuneesta välillisestä vahingosta teleyritys vastaa vain, jos viivästys tai vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta teleyrityksen puolella. Välillisenä vahinkona pidetään:

1) ansion menetystä, joka käyttäjälle aiheutuu viivästyksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi;

2) vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta;

3) viestintäpalvelun käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa, sekä siihen rinnastettavaa haittaa, joka on olennainen.   

Muita asioita jotka asioita jotka ovat ristiriidassa kuluttajan oikeuksien kanssa:

Saunalahden puolelta eri tahoilta olen saanut koko odotusajan hyvin ristiriitaista ja väärää informaatiota toimituksista ja siihen liittyvistä asioista. Se ei kuulu hyvään liiketoimintaan jo on lainvastaista kuten kuluttajaviranomaiset asian muotoilee.

kuluttajaviraston kanta harhaanjohtavaan informaatioon:

linkki: http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/yritykselle/markkinointi/

"Perättömät väitteet, virheellisen tiedon antaminen tai tahallinen kuluttajan harhaanjohtaminen ei kuulu hyvään liiketoimintaan ja on lainvastaista. "
 
Asiakkaiden priorisoiminen:

Väärään tai puutteelliseen informaation liittyen haluaisin ottaa puheeksi myös asiakkaiden priorisoimisen.

Asiakaspalvelu sanoi numeronsiirtoasiakkaiden olevan etulyöntiasemassa vaikka minkäännäköistä priorisointia ei pitänyt olla paketin toimituksissa. Viivästyminen johtuu siis osittain saunalahden halusta määrittää udelleen asiakasjärjestys, tilauksia ei siis käsitellä alunperin sovitussa tilausjärjestyksessä. Useiden tapaustodisteiden perusteella voi myös päätellä että saunalahti eriarvoistaa asiakkaita mahdollistamalla toisille "kiireellisyys" vakuuden. Eli siirtämällä tasa-arvoisten jonottajien seasta asiakkaita etusijalle.

Jos asioihin ei ala tulla järkeä, en nää muuta vaihtoehtoa kuin ottaa yhteyttä kuluttajaviranomaiseen. Toivottavasti näin ei tarvitse menetellä.

Mielestäni asiakkaan ei ole syytä kantaa vastuuta kamppanjanvalmistelijoiden huonosta suunnittelutyöstä."

51 kommenttia

Vastaus reklamaatioon kuului:

(Kursivoidut on lisäämiäni huomioita)

Hyvä asiakkaamme

Kiitos yhteydenotostasi, joka koski liittymäsi 040 xxx xxxx päivitystä MegaDesire 3G ?liittymäksi ja HTC Desire ?laitteen toimitusta. Pahoittelen vastauksemme viivettä.

Kampanja

Saunalahdella alkoi 27.5.2010 Saunalahti MegaDesire 3G ?kampanja, johon sisältyi:
? HTC Desire ?älypuhelimen
? Puhelut Saunalahden, Elisan ja Kolumbuksen liittymiin 0 ? min (3000min/kk)
? 2400 min puheaikaa muihin kotimaan liittymiin (100min/kk, etu yht. 168 ?)
? Nopeudeltaan rajoittamattoman Mobiililaajakaista Nopsa
? Määräaikainen liittymäsopimus 24 kk (liittymätyyppiä ei voi vaihtaa ensimmäisen 6 kk aikana)

Saunalahden huippusuosittu Saunalahti MegaDesire 3G -kampanja päättyi 16.6.2010. Suomalaisten sekä myös ulkomaalaisten operaattoreiden asiakkaiden HTC Desire ?superälypuhelimeen kohdistama tilaussuosio yllätti myös itse laitevalmistajan. Suosion seurauksena laitevalmistajan toimitusvaikeuksista johtuen osalle asiakkaistamme puhelimien toimitukset ovat valitettavasti viivästyneet.

Miten on mahdollista ettei Saunalahden tietouteen ole päätynyt tieto toimitusvaikeuksista joka oli jo kuluttajan tiedossa ennen kamppanjan alkua?

Tiedotus

Olemme myös 20.7.2010 tiedottaneet kaikille 24.5.2010 jälkeen tilanneille asiakkaille toimitusviiveestä seuraavalla tekstiviestillä: ?Hyvä asiakkaamme, laitevalmistajan toimitusvaikeuksien vuoksi HTC Desire ?puhelinten toimitusajat ovat viivästyneet huomattavasti. Pahoittelemme viivästystä ja hyvitämme 200 tekstiviestin verran puheaikaa liittymällesi. Jos et ole vielä saanut puhelintasi, lisäerien on arvioitu saapuvan varastoomme elokuun loppuun mennessä. T. Saunalahti?. Tämän tiedotteen lähettämiseen päädyttiin siksi, että emme saaneet heinäkuun alkupuolella laitevalmistajalta riittävän suurta erää, joka olisi kattanut avoimen tilauskannan.

Mikä viesti? minä en ole ainakaan saanut yhtään mitään tiedotetta saunalahdelta? Onko se minun vika että saunalahti ei laita tekstiviestiä siihen numeroon jonka olen heille antanut?

Saunalahden kotisivuilla olleessa tarjouksessa on myös alusta alkaen ns. keltaisella liikennevalolla tiedotettu, että kyseessä oleva puhelinlaitemalli HTC Desire on saatavilla nopeimmille. Sen jälkeen kun laitevalmistaja ilmoitti, ettei se voi sovitusti toimittaa kyseisiä laitteita, liikennevalo muutettiin punaiseksi. Se puolestaan tiedottaa, että laitteita on lisää tulossa, kuten Saunalahden kotisivuilla on liikennevalojen merkityksestä informoitu.

Saunalahti valehtelee tässä suoraan päin näköä! Aina kun varastoon on tullut puhelimia valo on muuttunut keltaiseksi ja näin informoinut uusia tilaamaan puhelimia oli niitä varastossa vaikka 1.

Laitteiden ja liittymien toimitus

Saunalahdella 27.5. ? 16.6.2010 välisenä aikana olleen huippusuositun Saunalahti MegaDesire 3G ?kampanjan aikana liittymäsopimuksen tehneiden ja samalla puhelinlaitteen tilanneiden asiakkaiden joukossa on ollut runsaasti numeronsiirtosopimuksen tehneitä asiakkaita, joiden numeronsiirtoajankohtaa on jouduttu useita kertoja myöhentämään laitevalmistajan toimitusvaikeuksien vuoksi. Operaattoreiden välisiä numeronsiirtoja ei voi loputtomasti lykätä, koska Viestintämarkkinalain mukaan numeronsiirtoasiakkailla on oikeus saada numeronsa siirrettyä viipymättä.

Tämän vuoksi saatuamme uuden erän ko. puhelimia olemme olleet pakotettuja priorisoimaan heidän numeronsiirtosopimustensa käsittelyn ja toimittamaan heille tilatut puhelinlaitteet aikaisemmasta informaatiosta poikkeavassa järjestyksessä. Näin toimien olemme turvanneet sen, että heidän liittymänsä toimivat keskeytyksettä, eikä käyttökatkoksia tule siirryttäessä operaattorilta toiselle. Niille asiakkaille, joilla on tilaushetkellä ja on edelleen Saunalahdella voimassa oleva ja toimiva liittymä, toimitamme puhelimet tilausjärjestyksessä.

Vastaus saunalahdelle: Jos olette itse päättäneet muuttaa tilausjärjestystä ei ole todellakaan syy kolmannen osapuolen toimitusvaikeuksien. Toimitusjärjestyksen muuttaminen tarkoittaa vain sitä että olette halunneet ajaa omaa etua, vaikka teillä on mahdollisuus antaa puhelin niille kenelle se oikeasti kuuluisi. En nää mitään oikeuttavaa perustetta sille että puhelin annetaan ensin numeronsiirtoasiakkaille kun alunperin on sovittu tilausjärjestyksestä. Viestintämarkkinalaista ei löydy mitään mikä oikeuttaa teidät tähän.

Toimitusviive

Laitevalmistaja on ilmoittanut toimitusviiveen johtuvan komponenttipulasta sekä maailmanlaajuisesta kysynnästä. Kyseessä on siten maailmanlaajuinen ongelma, johon Saunalahti omalla toiminnallaan ei voi vaikuttaa (force majeure). Saunalahti Group Oyj:n Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yrittäjäasiakkaille kohtaan 7.4 Viivästys kuluttaja-asiakkaiden liittymän toimittamisessa tai häiriön korjaamisessa sisältyvässä kohdassa 7.4.1.2 todetaan, että oikeutta vakiokorvaukseen ei kuitenkaan ole, jos Saunalahti Group osoittaa viivästyksen johtuneen se vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa.

Force majeure (suom. suurempi voima) eli ylivoimainen este on sopimusoikeudessa käytettävä nimitys, joka tarkoittaa sopimuksen osapuolista riippumatonta, odottamatonta poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen. Ylivoimainen este on esimerkiksi hirmumyrsky, kapina, liikekannallepano, maanjäristys, meteoriitti, tulivuorenpurkaus, sota sekä suorituksen estävä viranomaisen toimi kuten tuontikielto ja takavarikko. Rahavelvoitteiden yhteydessä myös maksuliikenteen tai yleisen liikenteen keskeytys katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi. Lakko ei sen sijaan ole ylivoimainen este, ellei sopimuksessa ole tällaista ehtoa. Poikkeuksen tekee kuitenkin yleislakko. Kustannustason nousu ja inflaatio jäävät käsitteen ulkopuolelle, ellei niitä ole otettu mukaan sopimusehtojen vastuunrajoituslausekkeisiin.

Miten force majeure liittyy asiaan mitenkään?

Miten numeronsiirtoasiakkaiden priorisointi etusijalle ja asiakkaiden eriarvoistaminen liittyy ylivoimaiseen esteeseen mitenkään?

Niin ja tosiaan saunalahden aspahan vielä muistuttaa: oikeutta vakiokorvaukseen ei kuitenkaan ole, jos Saunalahti Group osoittaa viivästyksen johtuneen se vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa.

Kuluttajahan tiesi ongelmista ennen kampanjan alkua. Saunalahti yrittää nyt pestä käsiään siitä että ovat tehneet surkean kamppanjan suunnittelutyön.


Lopuksi

Olen vilpittömän pahoillani, että tilaamasi HTC Desire ?puhelinlaitteen toimitus viivästyi Saunalahdesta riippumattomista syistä. Edellä kerrotun mukaan viestintämarkkinalain mukaisen vakiokorvauksen maksamiseen ei kuitenkaan valitettavasti ole perustetta. Asian aiheuttaman vaivan ja mieliharmin vuoksi olemme asiakaspalvelullisista syistä lisänneet liittymällesi puheaikaa 200 tekstiviestin edestä. Puheaika on käytettävissä syyskuun alussa. Se siirtyy seuraavalle kuukaudelle, jos siitä jää osa käyttämättä.

Oi kuinka anteliasta. Vielä se vakiokorvaus kylkeen niin aletaan olla oikeilla jäljillä.

Pyydän ystävällisesti sinua huomioimaan, että laskun numero xxxxxxx summaltaan xx,xx euroa eräpäivä on ollut 6.8.2010. Mukava huomata, että olet käyttänyt Oma Saunalahti -palveluamme. Omilla hallintasivuillasi on käytössäsi monipuoliset asiointipalvelumme, joilla voit hallinnoida matkapuhelinasioitasi silloin, kun se itsellesi parhaiten sopii.

Huhhuh, melkein naurahdin ääneen kun luin tämän.

Toivomme, että kaikesta tapahtuneesta huolimatta luottamuksesi Saunalahteen säilyy ja voimme jatkossa tarjota sinulle miellyttäviä hetkiä tuotteidemme ja palvelujemme parissa.

Ystävällisin terveisin

Saunalahti Group Oyj
Asiakaspalvelu

Kaikkea pahaa teille saunalahti.

Siinä siis oli vastaus mitä sain saunalahdelta reklamaatiooni. Jokainen voi omassa mielessään miettiä onko tämä nyt sitä oikeudellista toimintaa saunalahdelta.

Niin ja aiheeseen liittyen kannattaa kurkata sivua: http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/06b6ce9a-f7f8-4e8c-ac89-4faee8407fc3.aspx
Onkos vastausta tullut?

EDIT: jaa, olikin vasta eilen postattu tänne 🙂
Lähetä kyseinen kirjelmä kirjattuna kirjeenä saunikselle ja sano että odotat vastausta kaksi viikkoa ja sitten viet asian eteenpäin. Olisikohan tässä mahdollisesti joukkokanteen tynkääkin. Itse odottelin luuria sen neljä viikkoa. Itse tilasin luurinvaihdon kun toimitusvalo oli punaisella.
ite kans laitoin 6.8 vähä saman tyylisen reklamaatoin kun mackonen menemään.ei ole vielä kuulunut vastausta.jonkinaikaa vielä odotellaan ja sitten pitää ensin kysyä saunalahdelta mikä mättää ku ei vastausta ja jos se ei auta,niin asia viedään eteenpäin...
Pistin itsekkin reklamaation eteenpäin saunalahdelle, saapi nähdä vastaavatko, ja kun vastaavat että mikäs copypaste-vastaus sieltä tälläkertaa mahtaakaan putkahtaa..

Operaattori vaihtuu tässä taloudessa, meinasin vielä kesäkuussa vaihtaa netin saunalahdelle, mutta onneksi jätin tuon virheen tekemättä. 😃
Täytyy toivoa että SL oppii tästä megadesire sopasta ne tärkeimmät pointit (valitettavasti kuitenkin epäilen...).
- Sisäinen tiedotus on jotain uskomattoman huonoa (aspoilla aivan eri tietoa asioista/jos on edes mitään tietoa)
- Tiedotus tilaajille. Kun aspoille ei kerrota mitään ja kuitenkin tiedetään tulevista eristä (panun aikasempi kommentti että erä on lähtenyt ja kuitenkaan aspoilla ei tietoa asiasta)
- Tilausten lähettäminen oikeassa tilausjärjestyksessä

Ja tätä vois jatkaa pitempäänkin mutta yhteenvetona vois pistää sen ongelman tiedotukseen.

Tämä soppa ei olisi paisunut näihin mittakaavoihin jos tiedotus olis ollut asiallista.
Mullekkin tuli puppugeneraattorissa tuotettu vastaus jossa ei luvata korvauksia.

Sitten kuluttuja-asiamiehelle ja krilliin?

Onkos kukaan 9.6 tai myöhemmin tilannut vanha asiakas puhelinta jo?

Täytyy toivoa että SL oppii tästä megadesire sopasta ne tärkeimmät pointit (valitettavasti kuitenkin epäilen...).
- Sisäinen tiedotus on jotain uskomattoman huonoa (aspoilla aivan eri tietoa asioista/jos on edes mitään tietoa)
- Tiedotus tilaajille. Kun aspoille ei kerrota mitään ja kuitenkin tiedetään tulevista eristä (panun aikasempi kommentti että erä on lähtenyt ja kuitenkaan aspoilla ei tietoa asiasta)
- Tilausten lähettäminen oikeassa tilausjärjestyksessä

Ja tätä vois jatkaa pitempäänkin mutta yhteenvetona vois pistää sen ongelman tiedotukseen.

Tämä soppa ei olisi paisunut näihin mittakaavoihin jos tiedotus olis ollut asiallista.


No näin on! Saunalahti kehtasi vielä väittää vastausviestissään (joka siis oli minullekin puppugeneraattorin tekosia) ettei ole tehnyt mitään virhettä näissä. Yrittivät puolustaa itseään kaikennäköisillä valheilla. Esim. Väittivät että liikennevalot vaihdettiin heti kampanjan loputtua punaiseksi ja se ei ole vaihtunut keltaiseksi koko odotusaikana.

Tunnen oloni aika turhautuneeksi. Laitoin heille kuitenkin aivan selvät perusteet miksi minun pitäisi saada korvaus ja nämä ei saa pieneen kaaliinsa mahtumaan että ovat tehneet virheitä ja nyt ovat velvollisia maksamaan niistä.
Viestintävirastolta:Kiitos yhteydenotostanne.

Teleyritysten on viestintämarkkinalain 51 §:n mukaan velvollisuus viipymättä huolehtia käyttäjän oikeudesta numeron siirtoon. Viestintäviraston numeron siirrettävyyttä koskevassa määräyksessä siirtoon kuluvaa aikaa on tarkennettu seuraavasti: "Numeron siirtämisestä aiheutuva lisäaika verrattuna teleyrityksen liittymän normaaliin toimitusaikaan saa olla enintään viisi työpäivää, ellei tilaaja ole sopinut vastaanottavan teleyrityksen kanssa myöhemmästä toteutusajankohdasta. Lisäaika lasketaan siitä kun vastaanottava teleyritys on uuden liittymäsopimuksen hyväksyttyään lähettänyt puhelinnumeron siirtoon tarvittavat tiedot luovuttavalle teleyritykselle, siihen kun liittymä toimii uudessa verkossa. Matkaviestinliittymien osalta vanhan liittymän teknisen sulkemisen ja uuden liittymän teknisen avaamisen välinen aika saa olla enintään 10 minuuttia ja kiinteän puhelinverkon liittymien osalta enintään 60 minuuttia."

Viestintävirasto ei ole antanut Saunalahdelle mitään nimenomaisesti MegaDesire-pakettiin liittyvää päätöstä tai määräystä. Numeronsiirrettävyyttä koskevaa pykälää ja määräystä on kuitenkin noudatettava myös tässä tapauksessa.

Saunalahdelta saamani tiedon mukaan MegaDesire-paketin toimituksissa on ollut koko ongelmia, koska niitä ole saatu laitevalmistajalta sovittuja määriä.
Puhelimen tilanneissa on ollut runsaasti numeronsiirtosopimuksen tehneitä asiakkaita, joiden numeronsiirtoajankohtaa on jouduttu useita kertoja lykkäämään laitevalmistajan toimitusvaikeuksien vuoksi. Saunalahden mukaan priorisoimalla numeronsiirtoasiakkaita he ovat turvanneet sen, että näiden asiakkaiden liittymät toimivat keskeytyksettä, eikä käyttökatkoksia tule siirryttäessä operaattorilta toiselle. Palvelupaketeissa Saunalahti toimittaa koko paketin samanaikaisesti.

Viestintämarkkinalain mukaan viestintäpalvelua koskevassa sopimuksessa pitäisi sopia myös palvelun toimitusajasta. Jos palvelua ei ole toimitettu sovittuna ajankohtana, eikä se johdu käyttäjän puolella olevasta seikasta, toimitus on lain mukaan viivästynyt riippumatta siitä, onko kyse numeronsiirrosta vai ei. Käyttäjä on luonnollisesti velvollinen maksamaan palvelusta vasta siitä lähtien, kun yhteys on käytettävissä. Lisäksi käyttäjällä on lähtökohtaisesit oikeus vakiokorvaukseen toimituksen viivästyessä. Vakiokorvauksen määrä on 15 euroa kultakin alkavalta viikolta, enintään 120 euroa. Oikeutta vakiokorvaukseen ei kuitenkaan ole, jos teleyritys osoittaa viivästyksen johtuneen sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa.

Jos liittymän toimitus on viivästynyt, siitä voi siis edellä mainituin edellytyksen vaatia teleyrityksltä korvausta. Jos teleyrityksen kanssa ei pääse asiasta yhteisymmärrykseen, kuluttaja-asiakas voi viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ystävällisin terveisin

Nimi Sensuroitu
Lakimies
Verkot ja turvallisuus, Viestintäverkot
Viestintävirasto"
Jouduin tänään viemään asian Kuluttajariitalautakuntaan, kun ei kerta kaikkiaan Saunalahdelta saa mitään vastausta. Olen luottavainen siitä, että ainakin vakiokorvaus on tulossa (15e/alkava viikko).

13.6. Tilaus MegaDesirestä Saunalahden vanhana asiakkaana.
13.7. Reklamaatio Saunalahdelle sähköpostitse. Ei ole tähän päivään mennessä tullut mitään vastausta.
13.8. Sähköinen lomake Kuluttajaneuvontaan. Asiaa tutkittuaan ehdottivat viemistä asian Kuluttajariitalautakuntaan. Kanta vaikutti olevan sellainen, että ainakaan vakiokorvauksen saamisessa ei pitäisi olla epäselvyyksiä, mutta lopullista kantaa eivät voineet ottaa.
16.8. Paperinen lomake Kuluttajariitalautakuntaan postiin.

Eli tilauksen jälkeen ei ole Saunalahdesta kuulunut mitään muuta kuin paperinen tilausvahvistus. Minkäänlaisesta viivästyksestä ei ole tiedotettu, eikä reklamaatioon vastattu. Pari tuttua, jotka tilailivat minun jälkeen, ovat saaneet jo puhelimensa (nums ehkä). Aikaisemmin tilanneet tutut eivät ole saaneet (Saunalahden vanhoja asiakkaita).

Saunalahden toiminta on ollut naurettavan huonoa. Kilpailevien operaattoreiden asiakkaat saavat tilauksensa vanhojen jo Saunalahdelle maksavien asiakkaiden kustannuksella.
mitenkähän pitkään tuota rekkulan vastausta kannattaa odottaa,ennekuin ottaa yhteyttä kuluttajasuoja asiamieheen ::)

mitenkähän pitkään tuota rekkulan vastausta kannattaa odottaa,ennekuin ottaa yhteyttä kuluttajasuoja asiamieheen ::)Itse odottelin muutaman viikkoa.. enpä tiedä kannattaako sitä edes odottaa kun kieltävä vastaus sieltä tulee, olit runoillut kuinka hienosti tahansa. Saunalahti ei tunnusta olevansa väärässä vaikka miten hienosti todistaisit olevasi oikeassa. Suosittelen laittamaan kuluttajaneuvojalle tai suoraan kuluttajariitalautakuntaan viestiä jo nyt.

Täytyy toivoa että SL oppii tästä megadesire sopasta ne tärkeimmät pointit (valitettavasti kuitenkin epäilen...).
- Sisäinen tiedotus on jotain uskomattoman huonoa (aspoilla aivan eri tietoa asioista/jos on edes mitään tietoa)
- Tiedotus tilaajille. Kun aspoille ei kerrota mitään ja kuitenkin tiedetään tulevista eristä (panun aikasempi kommentti että erä on lähtenyt ja kuitenkaan aspoilla ei tietoa asiasta)
- Tilausten lähettäminen oikeassa tilausjärjestyksessä

Ja tätä vois jatkaa pitempäänkin mutta yhteenvetona vois pistää sen ongelman tiedotukseen.

Tämä soppa ei olisi paisunut näihin mittakaavoihin jos tiedotus olis ollut asiallista.


Voisin vaikka vannoa, ettei tiedotus tule parantumaan tippaakaan. Tiedottaminen syö resursseja, ja lisäksi monessa firmassa tiedottamisen arvoa ei edes ymmärretä/haluta ymmärtää.  

On myös tullut huomattua, että aspan resurssit on melkein joka puljussa ensimmäisten joukossa "tehostuslistalla": entistä enemmän yritetään esim. ohjata yhteydenottoja nettiin, jotta saadaan vähennettyä väkeä puhelimesta. Eikä niitä lisääntyviä nettiyhteydenottoja käsittelemään tietystikään palkata lisää väkeä, koska se maksaa. Lähetysjärjestyksen sanelee niin ikään taloudelliset seikat, nyt ja vastaisuudessa - mitä nopeammin kahmitaan asiakkaita kilpailijalta, sitä leveämmin euroja (kilpailu on kivenkovaa). Mutta tämähän nyt on päivänselvää.

Pitää katsoa, jos jaksaisi itsekin reklamoida. Toisaalta vakiokorvauksiin en usko (Saunalahti vetoaa fordson majoreihinsa), ja jonkun parinkympin ekstrapuheajan takia en jaksa alkaa sykettä nostattamaan, hermot kireällä jo muutenkin syystä jos toisesta.
Tällainen viesti tuli kuluttajaneuvojalta:

Hei

Olen ollut yhteydessä operaattoriin asiastanne. Edelleen he kieltäytyvät korvauksesta. Laitteita on tämän hetken tiedon mukaan tulossa vk 34 aikana. Mielestäni vakiokorvauksen epäämisen perusteet eivät ole tässä tapauksessa selvät. Voisitte saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Valitus tulisi tehdä lautakunnan lomakkeelle, joka löytyy osoitteesta www.kuluttajariita.fi
ja sieltä valitsette "valitus lautakuntaan" alaotsikon, jonka alta avautuvat valituslomakkeet. "Valitus tavarasta" on sopivin tapauksessanne. Lomaketta ei voi sähköisesti tallentaa tai lähettää. Lukekaa huolella valitusohjeet ko. sivustolta. Lomakkeen alussa kysytään yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Voitte itse täydentää, että olette ollut yhteydessä valtakunnalliseen kuluttajaneuvontaan id nro xxxxx. Kerrotte lomakkeessa mitä tilasitte, miten olette yrittänyt neuvotella vakiokorvauksesta ja voisitte myös mainita, että he eivät ole myöntyneet kuluttajaneuvonnankaan yhteydenottoon. Käsittely on maksutonta. Valtuutuskohta jää tyhjäksi, kun itse hoidatte asiaa. Lomake pitää muistaa allekirjoittaa. Lähetätte valituksen tavallisena kirjeenä Helsinkiin suoraan lautakuntaan, yhteystiedot löytyvät nettisivulta. Noin kuukaudessa teille lähetetään tieto saapumisesta ja samaan aikaan vastapuoli saa vastinepyynnön, joka lähetetään myöhemmin teille kommentoitavaksi. Asian käsittely vie kuukausia.

Keskustelin asiasta myös Kuluttajaviraston kanssa. He toivoisivat tiedokseen käymäänne reklamaatiokeskustelua. Sopiiko, että välitän sen heille? He eivät hoida yksittäistä asiaanne, mutta operaattorin tulkinta vaikuttaa epäselvältä. He siis mahdollisesti olisivat yhteydessä operaattoriin yleisellä tasolla, ei yksittäisenä asiananne.


mitenkähän pitkään tuota rekkulan vastausta kannattaa odottaa,ennekuin ottaa yhteyttä kuluttajasuoja asiamieheen ::)Itse odottelin muutaman viikkoa.. enpä tiedä kannattaako sitä edes odottaa kun kieltävä vastaus sieltä tulee, olit runoillut kuinka hienosti tahansa. Saunalahti ei tunnusta olevansa väärässä vaikka miten hienosti todistaisit olevasi oikeassa. Suosittelen laittamaan kuluttajaneuvojalle tai suoraan kuluttajariitalautakuntaan viestiä jo nyt.


juuh kai se pitää ruveta vaan viemään asiaa kuluttaja-asiamiehelle ja sen jälkeen kuluttajariitalautakuntaan,ku eiks ensin pidä olla se kuluttaja-asiamiehen id laittaa tonne riitalautakuntaan vai helpottaako se sitten muuten tuota prosessia?

ja vielä kumman kaavakkeen olette täyttäneet valitus tavarasta vai valitus palvelusta?vai joku muu?
^ Ei se kuluttajaneuvojan lausunto ole välttämätön, mutta on sillä toki painoarvonsa. Tässä tapauksessa tosin lautakunta saanee lausuntoja muutenkin. Valitus palvelusta lienee oikea kaavake, sillä ainakin vakiokorvausasiassa kysymys on viestintäpalvelun = MegaDesiren viivästymisestä. Itse puhelimen viivästymisestä korvauksen saaminen voi olla hankalampi juttu.

Itse pistin ensimmäisen vastaukseen tyytymättömänä toisen reklamaation menemään. Jos Saunalahti haluaa kohdella yrittäjäasiakasta huonommin kuin yksityisasiakasta, niin saa tehdä sen ainakin vaikeimman kautta.
Itse laitoin asiakaspalvelun kautta korvausvaatimuksen MegadDesire-paketin myöhästyneestä toimituksesta ja disinformaatiosta mutta vastasivat, ettivät ole velvollisia korvaamaan mitään. Jotkut ovat ilmeisesti saaneet edes pienen (15e) korvauksen mielipahasta mutta vaatinee ihan virallisen reklamaatio-hakemuksen.
Tuli vastaus reklamaatioon. Edelleen 200 tekstiviestin verran puheaikaa ja lisäksi 15e korvaus mielipahasta...

Tuli vastaus reklamaatioon. Edelleen 200 tekstiviestin verran puheaikaa ja lisäksi 15e korvaus mielipahasta...

+1

Tuli vastaus reklamaatioon. Edelleen 200 tekstiviestin verran puheaikaa ja lisäksi 15e korvaus mielipahasta...


tarvis varmaan pistää uus korvaus menee siitä mielipahan tuottamisesta jonka saivat aikaan tuollasella lapsellisella korvaussummalla 😉

Tuli vastaus reklamaatioon. Edelleen 200 tekstiviestin verran puheaikaa ja lisäksi 15e korvaus mielipahasta...


+2

Ja minullahan siis liittymä on auki eli tämä pelkästään puhelimen odottamisesta...


Tuli vastaus reklamaatioon. Edelleen 200 tekstiviestin verran puheaikaa ja lisäksi 15e korvaus mielipahasta...


+2+3 Tännekin tuli vakiokorvaus. Vaikkakin SL on kämmännyt tiedotuksen suhteen ja edellisen erän jonokiilaukset saivat lähettämään reklamaation koen, että ihan passeli korvaus.  Ilman jonokämmäilyä ei mihinkään korvaukseen ole suoraan ollut edes "velvollisuutta" (tottakai asiakassuhteen ylläpidon kannalta kannattaa tehdä kaikenlaista). Kyseessä kuitenkin järjettömän halpa kytkypaketti, josta itsestään SL:n kate on varmasti melko pieni. SL lupasi toimittaa puhelimen+liittymän kesän aikana ja näin tullee myös toteutumaan (saan omani ensi viikon erästä ja paketti on toivottavasti postissa viimeistään ma 30.8.) 😉

Saan siis puhelimeni käytännössä kolme viikkoa myöhässä eli maksimissaan korvauksia olisi voinut tulla 45 euroa mikäli osoittaisin, että tästä koituisi minulle taloudellisia tappioita (ja näinhän asian laita ei ole). 15 euroa + 200 tekstaria mielipahasta kun en "kaikki mulle heti nyt"-sukupolven edustajana heti saa luuria käteeni on ok.
Käyttäjätaso 4
Minkäslaista viestiä olette laittaneet?
Itse odotin 9 viikkoa puhelinta (joka siis on nyt saapunut) ja kun varovasti kysyin korvausta, vastaus oli että 200 tekstiviestiä, ei muuta korvausta.
Tuo 15 olisi ihan sopiva korvaus kaikista puheluista aspaan ym. vaivasta puhelimen odotteluaikana.

Minkäslaista viestiä olette laittaneet?
Itse odotin 9 viikkoa puhelinta (joka siis on nyt saapunut) ja kun varovasti kysyin korvausta, vastaus oli että 200 tekstiviestiä, ei muuta korvausta.
Tuo 15 olisi ihan sopiva korvaus kaikista puheluista aspaan ym. vaivasta puhelimen odotteluaikana.Mikäli koet, että sait numerosiirtoasiakkaiden/jonon ohi vinkujien takia puhelimen myöhemmästä erästä kuin mitä tilausjärjestyksen perusteella olisi pitänyt niin olet toki korvaukseen oikeutettu. Käsittääkseni tätä kikkailua tapahtui vasta viime erän kohdalla, joten ilman puhelinta jääneet esim. 9.-10.6. tilanneet ovat saaneet tuon 15 euron korvauksen reklamaationsa perusteella. Jos sait puhelimesi ajallaan (ts. viivästys johtui HTC:stä eikä SL:n kämmäilystä) on 200 tekstaria tuo vakio ns. asiakastyytyväisyyshyvitys. Ts. lisäreklamaatio ei välttämättä tuo lisähyvitystä ellet ryhdy oikein hankalaksi 🙂
Käyttäjätaso 4
Tilasin 3.6.2010 ja puhelimen sain 6.8.2010.
Liittymän sain (onneksi) jo auki 16.7.2010.

Osallistu keskusteluun