Latausliittymä

  • 12 joulukuu 2017
  • 1 kommentti
  • 8318 katselukerrat

Då man betalar in 10 € på en "latausliittymä" så är kvittot på 10 € utan moms ? Är det faktiskt rätt?

1 kommentti

Käyttäjätaso 7
Kunniamerkki +3
Uppladdning av Latausliittymä eller Prepaid är en finansieringstjänst, som inte bär moms.

Moms skapas när du ringer, textar eller använder internet. I praktiken du bör ta fakturaspecifikationer och beräkna moms själv. OmaElisa / Latausliittymä telefonnummer / ANDVÄNDNING / Fakturaspecifikationer & Laddningshistoria.

I denna situation skulle jag tillämpa den här anvisning:

Skatt | Detaljerade skatteanvisningar | Anvisningar | Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen

9 Faktura som förutsättning för avdragsrätt
9.2 Bristfälliga eller felaktiga uppgifter på faktura

...
Skatteförvaltningen kan också godkänna ett avdrag då det är fråga om små kontanta inköp för vilka det i praktiken av tekniska skäl är närmast omöjligt att få en faktura. Detta gäller t.ex. parkeringsavgifter som betalas i automat.

Osallistu keskusteluun