OmaYhteisö-käyttöehdot

Päivitetty 1.3.2024


1. YLEISTÄ ELISA OMAYHTEISÖSTÄ


Elisan OmaYhteisö  -verkkopalvelun (https://yhteiso.elisa.fi, myöhemmin palvelu) käyttäjänä sitoudut siihen, että et lähetä palveluun hyvän tavan tai lain vastaista aineistoa. Et myöskään lähetä palveluun tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei sinulla ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. Hyvän tavan vastaista aineistoa ovat mm. roska- ja massapostitukset (spam), mainonta, ketjukirjeet sekä asiattomat tai loukkaavat kommentit. 

Palvelun ylläpitäjänä Elisa ei vastaa palvelussa välitettyjen viestien sisällöstä, niissä esitetyistä väitteistä tai niiden aiheuttamista seurauksista. Viestien ja muun aineiston sisällöstä vastaa niiden lähettäjä tai kirjoittaja.


2. REKISTERÖITYMINEN, KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA


Rekisteröityessäsi palveluun voit valita käyttäjätunnuksen ja salasanan. Pidä salasana omana tietonasi, rekisteröimäsi tunnuksen ja salasanan luovuttaminen toisen henkilön käyttöön on kielletty. Huolehdithan, että myös käyttäjätunnuksesi ja profiilitietosi ovat hyvän tavan mukaisia. Ylläpitäjällä on oikeus poistaa hyvän tavan vastainen käyttäjätunnus harkintansa mukaan. Lähettämäsi viestit tallentuvat palveluun pysyvästi. Mikäli haluat, että käyttäjätunnuksesi poistetaan, ole yhteydessä ylläpitäjään. Tällöin käyttäjänimesi korvautuu lähettämistäsi (ei edelleenlainatuista) viesteistä yleiskäyttöisellä nimimerkillä. 


3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY


Henkilötietoja käsitellään Elisan Tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa elisa.fi/tietosuoja.


4. KÄYTTÄJIEN TUNNISTAMINEN


Käyttämäsi IP-osoite tallentuu palveluun jokaisella käyttökerralla. Mikäli toimit palvelun ehtojen vastaisesti, ylläpitäjällä on oikeus estää palvelun käyttö IP-osoitteen tai antamiesi tunnistetietojen perusteella. Palvelu tallentaa selaimesi muistiin evästeen (cookie) eli tekstitiedoston, joka sisältää käyttäjätunnuksesi ja salasanan. Evästeen ainoa tarkoitus on pitää kirjautumisesi palveluun voimassa. Palvelu ei kerää tai välitä mitään muuta tietoa päätelaitteeltasi tai päätelaitteellesi. Mikäli käytät palvelua laitteella, jolle on pääsy muillakin henkilöillä, tyhjennä evästeet selainmuistista lopettaessasi palvelun käytön.


5. AINEISTOA KOSKEVA ILMOITUSKANAVA


Mikäli huomaat palvelussa aineistoa, jonka arvioit olevan lain tai hyvän tavan vastaista, ilmoita siitä välittömästi ylläpitäjälle tai moderaattorille.

Käyttäjä tai muu yksityishenkilö tai yhteisö voi ilmoittaa OmaYhteisössä saatavilla olevan ilmoituskanavan kautta aineistosta, jota ilmoittaja pitää lainvastaisena sisältönä.

Elisa antaa tiedon ilmoittajalle tämän ilmoitusta koskevasta päätöksestään, eli toteutetaanko ilmoituksen vuoksi toimia esimerkiksi aineiston poistamiseksi vai ei, ilmoittajan joko antamaan sähköpostiosoitteeseen tai muutoin sähköisellä tavalla.

Elisalla on oikeus keskeyttää ilmoitusten käsittely kohtuulliseksi ajaksi, jos ilmoittaja tekee ilmoituskanavan välityksellä toistuvasti ilmeisen perusteettomia ilmoituksia. Ilmoittajalle annetaan ennakkovaroitus ilmoitusten käsittelyn keskeyttämisestä ilmoittajan antamaan sähköpostiosoitteeseen tai muutoin sähköisellä tavalla. Keskeytyksestä ja sen kestosta päättäessään Elisa arvioi muun muassa ilmeisen perusteettomien ilmoitusten määrää, tällaisten ilmoitusten osuutta kaikista Elisan vastaanottamista ilmoituksista sekä mahdollista perusteettomien ilmoitusten tekijän päämäärää.


6. AINEISTON POISTAMINEN JA KÄYTÖN ESTÄMINEN


Mikäli käyttäjän OmaYhteisöön toimittama aineisto kokonaan tai osittain on sovellettavan lain, hyvän tavan ja/tai, OmaYhteisön käyttöehtojen vastainen, Elisalla on oikeus

1) poistaa käyttäjän aineisto OmaYhteisöstä,
2) estää aineiston julkistaminen ja välittäminen OmaYhteisön kautta tai
3) estää käyttäjän mahdollisuus käyttää OmaYhteisöä.

Elisa voi toteuttaa yllä mainittuja toimia myös muusta perustellusta syystä, kuten tuomioistuimen antaman keskeyttämismääräyksen perusteella, aineistoa koskevaan ilmoituskanavaan tulleen ilmoituksen perusteella tai sen perusteella, että Elisa tekee muutoksia yleisesti OmaYhteisöön ja sen sisältöön.

OmaYhteisön aineistoa voidaan muokata myös koneellisesti esimerkiksi tiettyjen ilmaisujen (kuten kirosanat) osalta. Tällöin aineisto piilotetaan automaattisesti, jonka jälkeen OmaYhteisön moderaattori tarkastaa, onko kyse sovellettavan lain, hyvän tavan ja/tai OmaYhteisön käyttöehtojen vastaisesta aineistosta.

Elisa ilmoittaa käyttäjälle sähköisellä tavalla perusteluineen, mikäli Elisa on poistanut käyttäjän aineiston tai osan siitä, estänyt aineiston julkistamisen ja välittämisen muille OmaYhteisön käyttäjille ja/tai estänyt käyttäjän mahdollisuuden käyttää palvelua.

Ennen kuin käyttäjä menettää mahdollisuuden käyttää OmaYhteisöä sen vuoksi, että käyttäjä toimittaa OmaYhteisöön toistuvasti ilmeisen laitonta Aineistoa, Elisa antaa Käyttäjälle ennakkovaroituksen palvelun käytön estämisestä sähköisellä tavalla. Kun Elisa päättää OmaYhteisön käytön estämisestä ja sen kestosta, Elisa arvioi muun ohessa ilmeisen laittoman aineiston määrää tietyn ajanjakson sisällä, tällaisen aineiston suhteellista osuutta kaikesta aineistosta OmaYhteisössä, väärinkäytön vakavuutta, mukaan lukien laittoman aineiston luonne sekä mahdollista ilmeisen laitonta aineistoa OmaYhteisöön toimittaneen käyttäjän päämäärää.

Aineistoa ei poisteta käyttäjän pyynnöstä automaattisesti. Käyttäjän on jaettava OmaYhteisössä sellaista aineistoa, jota ei voida yhdistää häneen henkilönä tai kolmansiin osapuoliin henkilöinä.


7. SISÄINEN VALITUSTEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ


Kohdan 5 mukaisella ilmoittajalla on oikeus valittaa kuuden (6) kuukauden ajan 1) Elisan ilmoittajan ilmoituksen perusteella tekemästä päätöksestä sekä 2) Elisan edellä kohdassa 6 viitatusta päätöksestä keskeyttää ilmoitusten käsittely kohtuulliseksi ajaksi. Ilmoittajalle annetaan ohjeet valituksen tekemiseen päätöksen yhteydessä. Elisa ilmoittaa ilmoittajan valituksen osalta tekemästään päätöksestä valituksen tehneen ilmoittajan antamaan sähköpostiosoitteeseen taikka muulla sähköisellä tavalla.

Käyttäjällä on oikeus valittaa kuuden (6) kuukauden ajan yllä kohdassa 6 tarkoitetuista Elisan päätöksistä:

1) poistaa käyttäjän aineisto OmaYhteisöstä,
2) estää aineiston julkistaminen ja välittäminen OmaYhteisön kautta sekä
3) estää käyttäjän mahdollisuus käyttää OmaYhteisöä tai sen osia Yhteisön sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta Käyttäjälle päätöksen yhteydessä toimitetun ohjeistuksen mukaisesti.

Elisa ilmoittaa käyttäjän valituksen osalta tekemästään päätöksestä valituksen tehneelle käyttäjälle sähköisellä tavalla.

Elisalla on oikeus keskeyttää valitusten käsittely kohtuulliseksi ajaksi, jos valituksen tekijä tekee valitustenkäsittelyjärjestelmän välityksellä toistuvasti ilmeisen perusteettomia valituksia. Elisa antaa valituksen tekijälle ennakkovaroituksen valitusten käsittelyn keskeyttämisestä valituksen tekijän antamaan sähköpostiosoitteeseen tai Yhteisön kautta yksityisviestillä taikka muulla sähköisellä tavalla. Tällaisesta keskeytyksestä ja sen kestosta päättäessään Elisa arvioi muun ohessa ilmeisen perusteettomien valitusten määrää tietyn ajanjakson sisällä, tällaisten valitusten suhteellista osuutta kaikista Elisan vastaanottamista valituksista sekä perusteettomien valitusten tekijän päämäärää, jos se on yksilöitävissä.


8. MUUT OIKEUDELLISET EHDOT


Käyttäjällä tai edellä kohdassa 6 tarkoitetulla ilmoittajalla on milloin tahansa mahdollisuus tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisuun Elisan aineiston tai OmaYhteisön käytön rajoittamisen osalta tekemien päätösten osalta. Lisätietoja tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisusta löytyy Suomen digitaalisten palvelujen yhteystahon, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta: www.traficom.fi

Näiden käyttöehtojen lisäksi palveluun sovelletaan Elisan Yleisiä sopimusehtoja kuluttaja-asiakkaille ja Elisan tietosuojaperiaatteita (https://elisa.fi/tietosuoja/tietosuojaperiaatteet/).

 


Sisältöilmoitus


Ilmoita meille oheisella lomakkeella, mikäli havaitset OmaYhteisössä mielestäsi laitonta sisältöä.

OmaYhteisön sisältöilmoituslomake